کودک و زبان آموزی

● کودکان صحبت کردن را از چه راه هایی فرا می گیرند؟
۱) تقلید کردن از دیگران و افراد پیرامون خود
۲) با تشویق والدین و افراد خانواده
۳) فرصت هایی که برای گوش دادن به دیگران و ابراز عقاید، …

کودکان صحبت کردن را از چه راه هایی فرا می گیرند؟

۱) تقلید کردن از دیگران و افراد پیرامون خود

۲) با تشویق والدین و افراد خانواده

۳) فرصت هایی که برای گوش دادن به دیگران و ابراز عقاید، افکار و احساسات برایشان فراهم می شود.

چگونه می توان مهارت زبان را در کودکان تقویت کرد؟

۱) والدین آگاه و علاقه مند باشند.

۲) درباره اسباب بازی ها، تصاویر، کتاب ها، داستان ها و قصه ها برای کودک صحبت کنند.

۳) فرصت های مناسبی برای گفت و گو و بازگویی داستان ها و شعرها ایجاد کنند.

۴) فرصت بازی کردن به کودک خود بدهند.

۵) ترتیب استفاده از برنامه های تلویزیون، رادیو و نمایش ها و تئاترهای کودکانه را بدهند.ذکر این نکته ضروریست که اگر از همان ابتدا بخواهید زبان دوم را با فیلم و کارتون به کودک آموزش دهید نتیجه ای نمیگیرید

۶) گردش های علمی و مشاهده طبیعت که به گسترش تجربه می انجامد برای کودک در نظر بگیرند.

بهترین روش ها برای آموزش و رشد گویایی کودک چیست؟

۱) از ماه های اول با کودک سخن بگویید.

۲) جمله های خود را کوتاه، رسا و درست ادا کنید.

۳) هر گاه کودک کلمات را اشتباه تلفظ کرد باید تلفظ صحیح را برای او تکرار کنید.

۴) هرگز کودک را مجبور به تکرار جمله یا کلمه ای نکنید که هنوز قادر به ادای آن نیست.

۵) زبان کمک بسیار بزرگی به رشد ذهنی کودک می کند پس در پرورش آن تلاش کنید.

۶) در نظر داشته باشید که بهترین دوره زبان آموزی کودک سنین یک تا ۷ سالگی است.